V UKM imamo več sob za delo.  Na voljo je tudi konferenčna dvorana - Glazerjeva dvorana.